Aplikace a služby


Přístupové systémy

Autonomní
Off line
On line

Ochrana a zabezpečení objektů, evidence návštěv, ovládání dveří, závor, turniketů, povolení vstupu jednotlivcům, skupinám, informace o počtu osob v daném objektu, sledování pokusů o nedovolený vstup, použití ID médií se zakódovanou informací a přístupových právech uživatele, možnost použití biometrických údajů.Stravování | Skladové hospodářství | Docházka | Přístupové systémy |
Parkovací systémy | Pokladní a odbavovací systémy | Dopravní systémy |
Hotelové systémy | Ostatní systémy | Identifikace v průmyslu | Služby