Aplikace a služby


Ostatní systémy

Zabezpečení přístupu na PC s osobní kartou, ovládání telefonů - pomocí kreditu nebo definovaných přístupových práv.Stravování | Skladové hospodářství | Docházka | Přístupové systémy |
Parkovací systémy | Pokladní a odbavovací systémy | Dopravní systémy |
Hotelové systémy | Ostatní systémy | Identifikace v průmyslu | Služby