Aplikace a služby


Parkovací systémy

Samoobslužné
S obsluhou
Parkovací automaty
Výsuvné sloupy pro regulaci provozu

Pohyb a počet vozidel v daném prostoru, individuální časové zóny, historie událostí, obsazenost parkoviště, placená parkoviště, vyhodnocování obsazenosti parkoviště, časové zóny, ovládání závory ID médii, možnost kontroly přítomnosti pracovníků, vyhodnocení pokusu o průjezd s nepovolenou kartou, vazba na kamerový systém.Stravování | Skladové hospodářství | Docházka | Přístupové systémy |
Parkovací systémy | Pokladní a odbavovací systémy | Dopravní systémy |
Hotelové systémy | Ostatní systémy | Identifikace v průmyslu | Služby