Aplikace a služby


Docházka

Docházka
Evidence přítomnosti

Evidence zaměstnanců, příchody, odchody, důvody nepřítomnosti - podklady mohou sloužit pro mzdovou agendu, tisk docházkových listů, rozdělení směn, možnost použití různých ID médií.Stravování | Skladové hospodářství | Docházka | Přístupové systémy |
Parkovací systémy | Pokladní a odbavovací systémy | Dopravní systémy |
Hotelové systémy | Ostatní systémy | Identifikace v průmyslu | Služby