Aplikace a služby


Pokladní a odbavovací systémy (volný čas)

Lyžařské areály
Bazény, fitness
Stadióny
Výstaviště

Univerzální pokladní a odbavovací systém pro služby v oblasti volnočasových aktivit, umožňující vytváření integrovaných lokálních systémů v této oblasti s různými provozovateli, volná práce s prostorovou, časovou, hodnotovou a obsahovou platností karty.Stravování | Skladové hospodářství | Docházka | Přístupové systémy |
Parkovací systémy | Pokladní a odbavovací systémy | Dopravní systémy |
Hotelové systémy | Ostatní systémy | Identifikace v průmyslu | Služby