Aplikace a služby


Dopravní systémy

Evidence autobusů, trolejbusů, sledování výjezdů a návratů vozidel do depa, sledování včasných výjezdů a předčasných návratů do depa, možnost sledování dodržování dopravního řádu na jednotlivých točnách dopravního grafikonu.Stravování | Skladové hospodářství | Docházka | Přístupové systémy |
Parkovací systémy | Pokladní a odbavovací systémy | Dopravní systémy |
Hotelové systémy | Ostatní systémy | Identifikace v průmyslu | Služby