Aplikace a služby


Hotelové systémy

Ovládání pokojů kartou, platba stravy a nápojů kartou, poskytování dalších služeb s použitím karty - kluby, bazény, posilovny - možnost časového omezení nebo kreditu, volný pohyb hostů s platnou kartou a zároveň omezení vstupu nebo čerpání služeb neoprávněným osobám.Stravování | Skladové hospodářství | Docházka | Přístupové systémy |
Parkovací systémy | Pokladní a odbavovací systémy | Dopravní systémy |
Hotelové systémy | Ostatní systémy | Identifikace v průmyslu | Služby