Aplikace a služby


Stravování

Školní jídelny
Závodní jídelny
Nemocnice
Menzy
Restaurace

Evidence strávníků, plateb, prodej a výdej jídel, objednávkový systém, normování, vazba na další související IS např. Skladové hospodářství.Stravování | Skladové hospodářství | Docházka | Přístupové systémy |
Parkovací systémy | Pokladní a odbavovací systémy | Dopravní systémy |
Hotelové systémy | Ostatní systémy | Identifikace v průmyslu | Služby