O České kartě

Společnost Česká karta, s.r.o. je seskupení progresivních, oborově vymezených firem, které mají stabilní, významné a dlouhodobé postavení na trhu ČR i SR.
Společnost Česká karta, s.r.o. byla vytvořena za účelem realizace projektů /bez/kontaktních karetních systémů pro všechny aplikace a ve všech oblastech: komerční, státní správy a průmyslu.
Projekt Česká karta vznikl též jako reakce na skutečnost, že trh s karetními systémy v ČR je velmi nejednotný a usiluje proto o jeho standardizaci.
Společnost Česká karta, s.r.o. monitoruje vývojové trendy v oblasti kontaktních i bezkontaktních systémů ve všech oblastech a je připravena nabídnout optimální řešení při realizaci příslušného systému /zakázky/.
Společnost Česká karta, s.r.o. se chová šetrně k životnímu prostředí a zjednodušuje použití karet pro občany, protože snižuje počet současně používaných karet občanem na minimum.


Hlavní cíle společnosti Česká karta, s.r.o.

- podporovat rychlé rozšíření standardizované multifunkční elektronické bezkontaktní karty v rámci ČR ev. EU
- vstup do projektu umožnit všem právnickým osobám na základě transparentních podmínek
- nabídnout občanům standardizované multifunkční karty, kde budou mít sami občané možnost zvolit, k jakým aplikacím je budou používat
- omezit negativní dopady konkurenčního boje vydavatelů karet na občana - uživatele karty
- Česká karta, s.r.o. bude podporovat cestovní ruch tím, že návštěvníkům ČR nabídne jedinou kartu pro přístup k mnoha službám.
- projekt Česká karta počítá s podporou několika standardů, které pokryjí všechny požadavky na elektronickou kartu a přitom bude minimalizován nutný počet karet v držení občana
- společnost Česká karta, s.r.o. šetří veřejné rozpočty tím, že umožňuje její využití i v rámci státní správy a samosprávy obcí.


Společnost Česká karta, s.r.o. se tak stává významným partnerem při realizaci projektů, které souvisejí s karetními systémy a identifikací ve všech výše jmenovaných oblastech.
Za dobu svého působení realizovali členové společnosti Česká karta, s.r.o. tisíce zakázek po celé ČR.


Společnost Česká karta, s.r.o. v číslech:

Ustavení sdružení Česká karta: 8/ 2005
Vznik společnosti Česká karta, s. r. o.: 9/2006
Obrat členů společnosti Česká karta, s.r.o.: 250 mil.
Počet zaměstnanců členů společnosti Česká karta, s.r.o.: 160

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem
v Praze v oddíle C, vložka 113182.